Dla Ewangelii

Dla Ewangelii

A czynię to wszystko dla Ewangelii,
aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
1 Kor. 9:23

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych środowisk ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem głoszenia Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną.
Poznaj priorytety RDE, wyznanie wiary RDE oraz wyznawane wartości RDE. To na nich opiera się współpraca w ramach Razem dla Ewangelii.
Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

BIBLIJNE CECHY CHRZEŚCIJAŃSKICH PRZYWÓDCÓW

1. Przykład dla innych do naśladowania

Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto jest wzorem, wyznacza tempo, kto wpływa na innych w pozytywny sposób, zgodnie ze standardami biblijnymi. Modelowanie cnót chrześcijańskich oraz cnót prawdziwej duchowości, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej służby w świecie. Bez biblijnych i pobożnych wzorców zostajemy wrzuceni do wzburzonego morza, które może wyrzucać tylko śmieci i błoto: Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto (Iz 57:20). William J. Bennett powiedział: „My – my wszyscy, ale zwłaszcza młodzi – potrzebujemy wokół siebie osób, które posiadają pewną szlachetność, wielkość duszy i cechy ludzkiego doświadczenia, które warto naśladować i do nich dążyć”.

2. Cechy charakterystyczne chrześcijańskiej dojrzałości i przywództwa

Omawiając cechy, które powinny charakteryzować dojrzałego chrześcijanina i przywódcę chrześcijańskiego, zwróćmy uwagę na ich wyjątkowość. Mam nadzieję, że czyniąc to, skupimy się na tym, co jest elementem nadprzyrodzonym, a także na tym, jak dojrzałość i przywództwo chrześcijańskie mogą znaleźć swoje źródło w osobistej relacji z żywym Chrystusem przez Ducha Świętego oraz w świetle specjalnego objawienia Bożego, Biblii. Poniżej znajduje się podsumowanie sześciu cech wyróżniających dojrzałych chrześcijan i przywódców chrześcijańskich.

3. Biblijna koncepcja siebie

Każdy wiek charakteryzuje się szczególnymi cechami, a nasze czasy nie są inne. Apostoł Paweł ostrzega, że w dniach ostatecznych ludzie będą bardziej kochać siebie... niż Boga (2 Tym 3:2,4). W obecnych czasach koncepcja obrazu siebie, poczucia własnej wartości i miłości stała się gorącym tematem i przedmiotem wielu dyskusji. Jedna z ważniejszych debat, jakie toczą się dzisiaj, dotyczy miejsca psychologii w chrześcijaństwie. Wielu pisarzy i teologów krytykowało psychologię jako egocentryczną, humanistyczną, nieskuteczną i anty biblijną. Inni opowiadają się za uprawnionym użyciem psychologii, utrzymując, że jest to nauka, a tym samym jest to uzasadnione.

4. Natura dojrzałości jako produkt duchowości

Chociaż zostało to już wspomniane, związek między dojrzałością a duchowością jest na tyle ważny, że zasługuje na szczegółowe omówienie. Jeśli ktoś nie rozpozna elementów duchowości i ich roli w biblijnej dojrzałości, wiele z wymienionych poniżej cech będzie poszukiwanych przez ludzi poprzez ich własną energię lub siłę. Rezultatem nie będzie prawdziwa duchowość czy dojrzałość, ale raczej ludzka przemiana (zob. Łk 11:23-26 i Kol 2:20-23). Mam nadzieję, że następny punkt wyjaśni wiele z tych dojrzałych cech, które są również cechami przywództwa biblijnego oraz są wyjątkowe ze względu na element duchowości biblijnej i jego rolę w doprowadzaniu do zmiany i dojrzałości na wzór Chrystusa. Duchowość biblijna obejmuje cztery różne czynnik.