Rozważania Listu do Efezjan – Cykl 1

Rozważania Listu do Efezjan

Razem dla Ewangelii zaprasza wszystkich do wysłuchania cyklu wykładów Dr D. A. Carsona na temat przesłania Listu Ap. Pawła do Efezjan. Zaczynając od soboty 4 września 2021 g. 18.00 w każda kolejną sobotę września 11go, 18go, 25go oraz 2go i 9go października możemy wysłuchać jednego wykładu. Cykl I dotyczy pierwszych trzech rozdziałów listu. Cykl II […]

Jak czytać i studiować Biblię – Część II

Zapraszamy do posłuchania wykładów z konferencji, której wykładowcą był David Jackman. Odbyła się 19 czerwca 2021 na platformie Zoom i pierwotnie była zamierzona wyłącznie dla kaznodziejów, a ci w świetle Słowa Bożego powinni być mężczyznami. To samo Słowo zachęca jednak już wszystkich, zarówno mężczyzn jak i kobiety, abyśmy byli dojrzali duchowo, a dojrzałość tę w […]

Jak czytać i studiować Biblię – Część I

Zapraszamy do posłuchania wykładów z konferencji, której wykładowcą był David Jackman. Odbyła się 5 czerwca 2021 na platformie Zoom i pierwotnie była zamierzona wyłącznie dla kaznodziejów, a ci w świetle Słowa Bożego powinni być mężczyznami. To samo Słowo zachęca jednak już wszystkich, zarówno mężczyzn jak i kobiety, abyśmy byli dojrzali duchowo, a dojrzałość tę w […]

Nasze mocne i słabe strony

Nasze mocne i słabe strony

W ostatnich latach można zauważyć odejście od praktyki oceniania ludzi pod względem posiadanych przez nich cech i darów lub na podstawie tego, jak inni postrzegają te dary w odniesieniu do przywództwa w lokalnym kościele czy ogólnie w chrześcijańskiej służbie. Współcześnie raczej przekonuje się innych o swojej przydatności, popisuje własnymi zaletami i toruje sobie drogę, oferując […]

Boski plan zbawienia

Boski plan zbawienia

Co mam czynić, abym był zbawiony? ​ W I wieku, pewien wstrząśnięty stróż więzienny zapytał dwóch chrześcijańskich przywódców: „Co mam czynić, abym był zbawiony?” (Dz 16,30). Jest to najważniejsze pytanie, jakie można postawić. Jesteśmy bowiem utrapieni nie tylko złem tego świata, lecz także naszymi własnymi błędami. Często czujemy się winni, ponieważ sumienie mówi nam, że […]