Razem Dla Ewangelii

 

„A czynię to wszystko dla Ewangelii,

aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu”.

1 Kor 9:23

Witamy na stronie "Razem Dla Ewangelii"!

Jesteśmy ludźmi, którzy przejęli się powyższymi słowami. Porusza nas wyzwanie rzucone nam przez Boga w życiu i postawie apostoła Pawła.

Chcemy opierać naszą tożsamość tylko na prawdzie Ewangelii. Pragniemy ją zwiastować i - poprzez różnorodne działania - wspierać jej głoszenie.

Poznaj nas i sprawdź, kim jesteśmy. Nie spiesz się. Jeśli jednak masz taką samą wizję – dołącz do wspólnej sprawy Jezusa Chrystusa!

Działajmy RAZEM!
Działajmy DLA EWANGELII!

RDE TV

Filmy z kanału RDE w serwisie Vimeo

Warto

email_alert_nowy

konferencje_rde_foto
Czy jesteś posłańcem?
Zasoby > Życie wiarą

multi_one_way_2Oswald Chambers

„Głoś Słowo” (2 Tm 4,2). Jesteśmy zbawieni nie tylko po to, aby być Bożymi narzędziami, lecz również Jego synami i córkami. On nas nie zamienia w swoich duchowych przedstawicieli, lecz w duchowych posłańców, których poselstwo jest częścią ich samych.

Więcej…
 

Polecamy

Na czym polega zepsucie?
Zasoby > Życie wiarą

1090214_broken_sidewalk_2Oswald Chambers

„Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, i przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12). Biblia nie mówi, że Bóg ukarał wszystkich ludzi za grzech jednego człowieka, lecz że grzech, to znaczy moje domaganie się własnych praw, wszedł do ludzkości przez jednego człowieka.

Więcej…
Ucieczka z pułapki pornografii
Zasoby > Życie wiarą

ucieczka_z_pulapki_pornografiiDzięki uprzejmości Fundacji Ewangelicznej, udostępniamy elektroniczną wersję broszury "Ucieczka z pułapki". Publikacja ta omawia zagrożenia związane z pornografią a osobom uzależnionym od serwisów erotycznych wskazuje Bożą drogę wolności.

Więcej…
Najważniejsza rzecz w życiu
Zasoby > Życie wiarą

nzw_178Jarosław Jankowski

Każdy z nas ma na głowie wiele ważnych spraw. Pilne zadania i ważne obowiązki praktycznie nigdy się nie kończą. Brakuje nam czasu na odpoczynek, na refleksję nad życiem, a nawet na chorobę. 

Więcej…
Co się kryje w koniu trojańskim?
Zasoby > Życie wiarą

John MacArthur

Z łaski Bożej jestem pastorem jednego zboru od blisko czterdziestu lat. Patrząc z tego dogodnego punktu obserwacyjnego byłem świadkiem narodzin i wzrostu zgubnych trendów w Kościele, przy czym kilka miało jeden cel, który nazywam ewangelikalnym pragmatyzmem – jest to powszechne podejście do służby we współczesnym chrześcijaństwie.

Więcej…
Co czyni dzisiaj Chrystus?
Zasoby > Wielkie doktryny

517752_sunset_silhouettes_1Jacek Duda

Chrystus zapowiedział w Dziejach Apostolskich 26;18, że otworzy oczy pogan. Kiedy żył na ziemi, uzdrowił przy sadzawce Syloe fizyczne oczy człowieka, ale podał też znaczenie duchowe tego uzdrowienia: „Przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci którzy widzą, stali się ślepymi” (Jan 9;39). I on dzisiaj otwiera ludziom duchowe oczy.

Więcej…
 


jezus_banner

Droga Zbawienia